4 de maig 2013

Filologia Catalana, feina: lectorats

Al lloc web de l'Institut Ramon Llull s'hi poden trobar les bases de la convocatòria d'enguany de selecció de professorat de català en universitats i altres centres d'educació superior "de l'exterior".