15 de gen. 2012

Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica: suport, més enllà de les famílies

He rebut això, i crec que val la pena que hi donem suport, si hi creiem, encara que no siguem "famílies".
ASSOCIACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE CATALUNYA (ARMHC)

(CONTÉ VERSIÓ CATALANA I CASTELLANA/CONTIENE VERSION CATALANA Y CASTELLANA)

CARTA OBERTA ALS FAMILIARS DE LES VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA I DEL FRANQUISME

El 14 de desembre de 2006, presentarem davant de l’Audiència Nacional denúncia en petició d’auxili de la justícia per localitzar a les persones desaparegudes durant la guerra civil espanyola i en el període del franquisme. Posteriorment, s’anaren afegint més denunciants, principalment associacions de familiars dels desapareguts i també de particulars.

Des de llavors han succeït moltes coses: la inhibició del jutge instructor Baltasar Garzón de l’Audiència Nacional a favor dels jutjats d’instrucció territorials, fins arribar a l’auto d’incoació de procés judicial per presumpte delicte de prevaricació (auto de 7 d’abril de 2010) contra el jutge instructor.

Ara, la Sala Segona del Tribunal Suprem ha fixat data de la celebració del judici que s’iniciarà l’1 de febrer de 2012 amb citacions de testimonis de la defensa del jutge-instructor Baltasar Garzón i estem citats el 13 de febrer de 2012. Això suposa que ens hem de desplaçar a Madrid, comparèixer davant de la Sala Segona del TS (compareixença de caràcter obligatori i amb advertències legals cas de concórrer en incompareixença).

Com bé sabeu, tenim obertes altres vies, com son les compareixences davant del Grup de Treball de Desaparicions Forçades e Involuntàries de Nacions Unides (en la seu de Ginebra) per tal d’exposar-los aquells casos i, tot això sense cap tipus d’ajut i a través dels nostres recursos personals dels membres de la Junta Tècnica de l’associació.

Malauradament, ha arribat el moment de demanar-vos l’ajut de les famílies que heu dipositat la vostra confiança amb l’acció i gestió de l’Associació per a la recuperació de la memòria històrica de Catalunya.

Nosaltres mai hem volgut cap mena de vinculació econòmica per atendre les vostres peticions i requeriments, però hem arribat al límit i ja no podem anar més enllà sense el vostre suport.

Us demanem molt poc, 1, 2 o 5 euros perquè puguem finançar les despeses del viatge i si, escau allotjament a Madrid.

És de vital importància per als familiars que les acusacions fetes pel sindicat “Manos limpias” siguin desestimades i, que es falli a favor del jutge instructor de l’Audiència Nacional que era competent per investigar les desaparicions produïdes durant la guerra civil espanyola i el franquisme, tal com està reconegut en el dret internacional, en qual ens emparem.

Per això, us demanem ajuda econòmica per continuar la nostra feina -ara davant del Tribunal Suprem d’Espanya- que podeu fer en el compte de la Caixa del Penedès 2081 0154 63 0000017887 a nom d’aquesta Associació.

Torrelles de Llobregat, 12 de gener de 2012
Manel Perona
President de l’ARMH de Catalunya
ASSOCIACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE CATALUNYA (ARMHC)

CARTA ABIERTA A LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y DEL FRANQUISMO

El 14 de diciembre de 2006 presentamos ante la Audiencia Nacional denuncia en petición de auxilio de la justicia para localizar a las personas desaparecidas durante la guerra civil española y en el periodo del franquismo. Posteriormente, se fueron añadiendo más denunciantes, principalmente asociaciones de familiares de los desaparecidos y también de particulares.

Desde entonces han sucedido muchas cosas: la inhibición del juez instructor Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional a favor de los juzgados de instrucción territoriales hasta llegar al auto de incoación de proceso judicial por presunto delito de prevaricación (auto de 7 de abril de 2010) contra el citado juez.

Ahora, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha fijado fecha para la celebración del juicio que se iniciará el 1 de febrero de 2012 con citaciones de testigos de la defensa del juez-instructor y estamos citados para el 13 de febrero de 2012. Esto supone que nos tenemos que desplazar en Madrid, comparecer ante la Sala
Segunda del TS, cabe decir que esta comparecencia es de carácter obligatorio y con advertencias legales caso de concurrir en incomparecencia.

Como bien sabéis, tenemos abiertas otras vías, como son las comparecencias ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas (en su sede en Ginebra) para exponerlos casos concretos y todo ello se lleva a cabo sin ningún tipo de ayuda y a través de los recursos personales de los miembros de la Junta Técnica de la Asociación.

Pero ha llegado el momento de pedir a los familiares de los desaparecidos que habéis depositado vuestra confianza con la acción y gestión de la Asociación para la recuperación de la memoria histórica de Cataluña que nos ayudéis. Nosotros nunca hemos querido ningún tipo de vinculación económica para atender vuestras peticiones y requerimientos pero, desgraciadamente, hemos llegado al límite y ya no podemos ir más allá sin vuestro apoyo.

Os pedimos muy poco, 1, 2 o 5 euros porque podamos financiar los gastos del viaje y si procede el alojamiento en Madrid del presidente de esta Asociación.

Es de vital importancia para los familiares que las acusaciones hechas para el sindicato “Manos limpias” sean desestimadas y, que se falle a favor del juez instructor de la Audiencia Nacional como competente para investigar las desapariciones producidas durante la guerra civil española y el franquismo, tal como
está reconocido en el derecho internacional y en el que nos ampamos.

Por eso, os pedimos ayuda económica para continuar nuestro trabajo, esta vez ante el Tribunal Supremo de España y que podéis efectuar en la cuenta de la Caixa del Penedès 2081 0154 63 0000017887 a nombre de esta Asociación.

Torrelles de Llobregat, 12 de enero de 2012
Manel Perona
Presidente de la ARMH de Cataluña